eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
R������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������zne inform������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������cie
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra
admin, 01.10.2014 (35247 pretan)

Dlho oakávané predstavenie parnej zubaky na elezninej trati z Tisovca do sedla Zbojská sa blíi. Da 4. októbra 2014 pôjde ozubnicový parný ruše 40.006 s historickým vlakom prvý krát pre širokú verejnos. Ozubnicová elezniná tra Tisovec - Pohronská Polhora vznikla v roku 1896. Od ukonenia parnej prevádzky na tejto elezninej trati uplynulo u viac ako 50 rokov. Dnes sa táto ozubnicová elezniná tra s rozchodom 1 435 mm stáva vaka parnej prevádzke európskym unikátom.

Cestovný poriadok mimoriadnych vlakov:
 
 
Prvý vlak
Druhý vlak
Doprava
Príchod
Odchod
Príchod
Odchod
Tisovec
 
08:50
 
12:02
Bánovo
09:12
09:20
12:24
12:32
Zbojská
09:58
10:08
13:10
13:20
Bánovo
 
10:38
 
13:50
Tisovec
11:0
 
14:12
 
  
Lístky sa budú predáva pre kadý vlak len ako spiatoné a len do vyerpania kapacity vlakov (prvý vlak má kapacitu 90 miest, druhý vlak 150 miest). Cestujúci s rezerváciou majú prednos.
 
Rezervácia je moná do 18.00 hod da 2.10.2014 na mailovej adrese pavlova.martinka@gmail.com. Rezervácia bude viazaná na meno a telefónne íslo alebo mailovú adresu.
 
Spiatoné cestovné pre jeden vlak 12.- EUR dospelý, 6.- EUR deti 6 - 15 rokov, ISIC, ZP, ZP-S.
 
Cestovný lístok zakúpený na prvý vlak neplatí pre druhý vlak (a naopak).
 
Deti do 6 rokov cestujú zdarma bez nároku na miesto; s jedným dospelým môe takto cestova jedno diea do 6 rokov.
 
Cestové lístky mono zakúpi v de jazdy vlaku od 7.30 v elezninom múzeu Tisovec (na stanici v Tisovci). Rezervované lístky je potrebné prevzia si v de jazdy v elezninom múzeu Tisovec do 8.30 hod (inak budú predané).
 
Vo vlaku neplatia iadne zavy.
 
Upozorujeme cestujúcich na potrebu dba na osobnú bezpenos a riadi sa pokynmi vlakovej aty. Rodiia zodpovedajú za svoje deti.
 
Zdroj: www.zubacka.sk

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home